Marknadsstorlek och framtida utvecklingstrend för Kinas utomhusbelysningsindustri

Kinas utomhusbelysningsindustri är en framväxande industri som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren för sin snabba utveckling i Kina.Efter år av utveckling har marknadsskalan för Kinas utomhusbelysningsindustri expanderat och ett hälsosamt och dynamiskt industrimönster har bildats.

Enligt 2023-2029 China Outdoor Lighting Industry Market Research Analysis and Investment Trends Forecast Report släppt av MarketResearchOnline.com, under första halvåret 2019 nådde det totala produktionsvärdet för Kinas utomhusbelysningsindustri 61,17 miljarder yuan, en ökning med 14,6% år- på året.Bland dem var produktionsvärdet för tillverkningsindustrin för belysningsutrustning 33,53 miljarder yuan, en ökning med 17,6 % jämfört med föregående år;produktionsvärdet för andra tillverkningsindustrier var 27,64 miljarder yuan, en ökning med 12,2 % jämfört med föregående år.Samtidigt visade produktexporten och importen av Kinas utomhusbelysningsindustri också en snabb tillväxttrend, med total export och import på 12,86 miljarder yuan respektive 1,71 miljarder yuan under första halvåret 2019.

På grund av betoningen på säkerhetsbelysning förväntas Kinas utomhusbelysningsindustri fortsätta sin snabba utveckling i framtiden.I framtiden kommer Kinas utomhusbelysningsindustri att fortsätta att dra fördel av sin utveckling och innovation, fortsätta att främja branschens utveckling, förbättra produktkvaliteten, bredda marknadens försäljningskanaler, fortsätta att utforska internationella marknader och expandera i nya riktningar för att möta den stigande marknaden efterfrågan.

Med regeringens ökade medvetenhet om miljöskydd kommer dessutom energisparande och miljövänlig utomhusbelysning att bli en framtida utvecklingstrend.Den kinesiska regeringen har alltid ansett energibesparing och miljöskydd som en viktig utvecklingsriktning, så energibesparing och miljöskydd utomhusbelysning kommer att bli ett av utvecklingsfokusen för Kinas utomhusbelysningsindustri i framtiden.

Sammantaget expanderar marknadsstorleken för Kinas utomhusbelysningsindustri, och den framtida utvecklingstrenden kommer också att fokusera på energibesparing och miljöskydd och innovativ utveckling för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.


Posttid: 30 maj 2023